Oddłużanie

Oddłużanie i antywindykacja

Długi w Bankach ? niezapłacone pożyczki? chwilówki ? problemy z windykatorami ?. Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw przeciwko bankom, firmom pożyczkowym, funduszom sekurytyzacyjnym, firmom windykacyjnym. Jeżeli posiadasz długi, pożyczki chwilówki, umowę kredytową waloryzowaną do franka szwajcarskiego warto przedłożyć ją do przeanalizowania prawnikowi (radcy prawnemu, adwokatowi) szczególnie ze względu na to, że sprawy frankowe charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania. Być może zawarta przez Ciebie umowa zawiera niedozwolone zapisy umowne, wówczas możliwa stanie się walka z bankiem na drodze sądowej.

Po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami sprawy oraz wszelką dokumentacją, podejmiemy działania, które umożliwiają wyliczenie korzyści z wytoczenia powództwa przeciwko bankowi w wariancie unieważnienia umowy kredytowej, jak i jej odfrankowienia. Realnie ocenimy jakie są szanse w walce z bankiem oraz spodziewane korzyści po wejściu na drogę sądową.

Zgłaszając się do naszej Kancelarii kredytobiorca ma realną szanse na odzyskanie znacznych kwot, które zostały wpłacone na rzecz banku również z tytułu nieuczciwie zawartej umowy (zawierającej niedozwolone klauzule umowne).

W ramach oddłużania oferujemy pomoc przy unieważnianiu umów kredytów frankowych, umów pożyczek oraz tzw. chwilówek.

Początkiem procesu oddłużania jest dokonanie analizy sytuacji osoby zadłużonej oraz zapoznanie się z jej oczekiwaniami. W zakresie oddłużania można posłużyć się rozmaitymi formami działania m.in.:

  • przedsądowe negocjacje z wierzycielem,
  • zmniejszenie kosztów i odsetek,
  • zmniejszenie kwoty kapitału do spłaty,
  • odroczenie terminu spłaty zadłużenia,
  • sądowe umorzenie zadłużenia w całości albo w części,
  • upadłość konsumencka (w ostateczności)

W przypadku zainteresowania ofertą naszej Kancelarii prosimy o kontakt w celu dokonania bezpłatnej wyceny.

Image

Copyright 2018 - 2021 OWO Sp. z o.o.