Odszkodowania

Miałeś stłuczkę lub wypadek w ciągu ostatnich 3 lat? Niemal pewnym jest, że ubezpieczyciel wypłacił za niskie odszkodowanie

Skuteczne prowadzenie spraw odszkodowawczych

Spółka zajmuje się profesjonalnym dochodzeniem odszkodowań, do prowadzonych zaliczyć można:

  • odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania, pożaru czy kradzieży,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała,
  • odszkodowania za śmierć najbliższej osoby,
  • odszkodowania z OC sprawcy z tytułu uszkodzenia pojazdu,
  • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • odszkodowania z umów frankowych

Zapewniamy kompleksową obsługę

Gwarantujemy dokładne przeanalizowanie umowy zawartej z ubezpieczycielem, listy wyłączeń i ryzyk. W zespole ds. odszkodowań pracują specjaliści z zakresu umów ubezpieczeniowych, prawnicy, lekarze, rzeczoznawcy, specjaliści z zakresu szacowania szkód. Zespół specjalistów z różnych gałęzi umożliwia dokładną analizę sprawy i szybkie podjęcie skutecznych działań. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji i pomożemy w jak najkrótszym czasie otrzymać pieniądze z ubezpieczenia bez nadmiernego absorbowania Ciebie i członków Twojej rodziny.

Zapewniamy pomoc zarówno na etapie windykacji polubownej tj. wezwań do zapłaty, zawierania ugód, prowadzenia mediacji oraz postępowań pojednawczych, jak i w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Posiadamy szerokie doświadczenie poparte licznymi wygranymi sprawami i uzyskanymi od ubezpieczycieli odszkodowaniami. Również możemy pochwalić się szeregiem zawartych ugód korzystnych dla naszych Klientów w zakresie odszkodowań.

Opinie naszych klientów

sprawdź co mówią o nas nasi klienci

Odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania, pożaru czy kradzieży:

Podejmujemy się dochodzenia odszkodowania w razie odmowy lub zaniżenia kwoty wypłaty ze strony ubezpieczyciela. Uzyskujemy odszkodowania za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym za szkody powstałe w wyniku zalania, pożaru czy kradzieży w Twoim domu lub mieszkaniu.

Odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała:

Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Pomożemy uzyskać zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy oraz takich świadczeń jak renta. Dochodzimy utraconych dochodów i kosztów przygotowania do innego zawodu oraz kosztów związanych z leczeniem.

Odszdkodowania/Zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby:

Dochodzimy zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby w ramach zwrotu kosztów pogrzebu oraz odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny wskutek śmierci członka najbliższej rodziny i naruszenie dóbr osobistych.

Odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu uszkodzenia pojazdu:

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań z OC, a także z AC czy NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty.

Odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

Odzyskujemy odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Pomagamy uzyskać świadczenie mające zrekompensować szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem bądź zaniechaniem ze strony dłużnika. Również oferujemy pomoc w dochodzeniu zadośćuczynienia szkody, jaka została poniesiona w wyniku niewykonania zobowiązania.

Copyright 2018 - 2021 OWO Sp. z o.o.